Meer succes met CNC-Machines

Dat CNC-machines niet alleen van toepassing zijn in de houtverwerkende industrie, maar ook in de kleine schrijnwerkerijen succesvol kunnen zijn, is een feit. Hierna enkele argumenten die u kunnen helpen bij het al dan niet aanschaffen van een CNC-machine.

Hogere klanteneisen, maatwerk, functionaliteit, design en ingewikkelde beslagsystemen leiden tot voortdurende aanpassingen van de traditionele ontwerpen en werkwijzen. Deze aanpassingen kunnen nog moeilijk door de gewone houtbewerkingsmachines en door inzet van extra mankracht economisch gerealiseerd worden.  Vooral CNC machines kunnen hier in de meeste gevallen een snellere en nauwkeuriger oplossing bieden.

Schrijnwerkers die willen investeren in CNC-techniek en meer specifiek in bewerkingscentra, dienen allereerst zeer kritisch hun werkplaats en de te maken werkstukken te bestuderen en moeten zich dan de volgende vragen stellen:

– welk arbeidsproces kan met een CNC-machine sneller en beter volbracht worden?

– welke nabewerking, rusttijd of  bewerkingstijd kan men besparen?

– hoeveel arbeidsintensieve processen worden dagelijks met de hand uitgevoerd, zonder dat deze van te voren niet of niet voldoende in de planning geïntegreerd zijn?

De omschakeling naar CNC betekent niet automatisch het beperken van de bewerkingsmogelijkheden van bijvoorbeeld de paneelzaag, kantenaanlijmer, combi, standardisering van constructies, enz.  Veel meer duidt dit op een rationele, tijdsbesparende en veelzijdige produktie, op kwaliteitsverbetering en op vermindering van de nabewerking.  In de ambachtelijke schrijnwerkerij is het conservatief denken nog steeds wijd verspreid. Stellingen zoals “dat hebben we altijd zo gemaakt” of “financieel niet terug verdienbaar” getuigen niet van een openheid naar vernieuwing, die heden toch wel onontbeerlijk zou moeten zijn bij de moderne ondernemer. Uit zulke uitspraken kan men zelfs besluiten dat de ondernemer in kwestie in het verleden niet passend heeft gereageerd ten opzichte van de veranderende markt.

CNC-technologie is in de eerste plaats vooral denkwerk. Enkel wie open staat voor veranderingen en er ook toe bereid is deze door te voeren, wie voldoende geestdrift heeft en  wie aanvankelijke tegenslagen kan verwerken en te boven kan komen, bezit de juiste vereisten voor een succesvolle omschakeling naar de CNC-technologie. Eveneens moet men kunnen aanvaarden dat in de aanvangsfase werkstukken welke vervaardigd worden op deze bewerkingscentra, wellicht op de conventionele manier sneller (zelfs in een derde van de tijd) kunnen geproduceerd worden.  Daarom, blijf uw beslissing absoluut trouw.  Er is niets erger – zelfs indien u tijdsgebonden bent – opnieuw op de traditionele machines te gaan werken.  Dat er in de eerste zes maanden een zware financiële inspanning wordt geëist inzake aankoop, aanverwante installaties en gereedschappen, studie, programmatie en dergelijke begrijpt u vanzelfsprekend.

Op lange termijn zijn er geen argumenten meer tegen technische vooruitgang

Wie nog geen CNC-machine bezit, heeft daar meestal één of andere grondige reden voor: te weinig toepassingen voor optimaal gebruik, plaatsgebrek of gewoon angst voor specialisatie. Uiteindelijk komt het op de wil en durf van de ondernemer aan. Ook zij die destijds overtuigd tegen CNC-technologie waren, kunnen tegenwoordig hun “grondige” redenen ten opzichte van de huidige vooruitgang op het CNC-vlak niet meer laten gelden.  Vanzelfsprekend mag men niet zomaar aannemen dat men onmiddellijk succesvol zal zijn,  louter en alleen maar omdat men in CNC geïnvesteerd heeft. Rentabiliteitsstudies wijzen ons immers ook op de noodzakelijke bewerkingstijden die minimum moeten gerealiseerd worden, vooraleer een machine zich zou kunnen terug verdienen.

Als grote richtlijn geldt volgende regel: een minimum bezetting van veertien uren of 2 werkdagen per week is noodzakelijk voor de aankoop van een CNC-machine (gebaseerd op de in de schrijnwerkerij gebruikelijke investerings- en werkingskosten).

Elk bedrijf zou daarenboven aan de hand van een representatieve orderbundel een kostenvergelijking moeten maken tussen de vervaardiging van de produkten op een gewone, conventionele machine en op een CNC-machine. Men zal dan merken dat een CNC-machine slechts rendabel is, als de kostenbesparing door geringere rust- en arbeidstijden en minder nabewerking, hoger is dan de met de investering verbonden vaste kosten. Met een CNC-machine kan men ten opzichte van een conventionele machine en naarmate de moeilijkheidsgraad van het te produceren stuk, tot 75% tijdsbesparing realiseren. Deze regel geldt bijvoorbeeld voor de volledige productie (incl. voorbereiding) van binnen- en buitendeuren, of  voor de meubelsector: het vervaardigen van complexe onderdelen uit platen of het ingewikkelde boorwerk. Hoe groter de tijdsbesparing, des te kleiner moet de economische bezettingsgraad zijn.

Waar men nog aandacht aan dient te besteden

Een investering in een CNC-machine brengt een schrijnwerkerij ook nog andere, op waarde moeilijk te schatten voordelen zoals een hogere flexibiliteit of  een bijkomende diversiteit.  In de berekening zal men deze voordelen voorzichtigheidshalve niet meetellen.

Om tot een besluit te komen tot het investeren in een CNC-machine dient u naast de kostenvergelijking en de bewerkingstijd ook rekening te houden met de volgende punten:

– is de investering noodzakelijk,  kunnen andere machines uitgeschakeld worden?

– kan ik de informatie- en materiaalverwerking van en naar de CNC-machine zo bewerkstelligen dat een optimaal gebruik met weinig of geen stilstand gewaarborgd is?

– kan ik een nieuwe markt bespelen en zo een hogere bezetting bereiken?

– kan het bestaande gamma beter afgestemd worden op de CNC-machine?

U dient tevens rekening te houden met bijkomende investeringskosten: een degelijke afzuigingsinstallatie, een nieuwe compressor, eventuele aanpassingswerken aan de infrastructuur en  stroomvoorziening.  Ook speciale freeswerktuigen en bijkomende opties aan de machine kunnen de aanschaf van een CNC-bewerkingscentrum duurder maken. Naast de industriële CNC-machines hebben de producenten hun aanbod van machines sterk aangepast voor het gebruik in schrijnwerkerijen en in de plaatverwerkende sector. De daarmee gepaard gaande prijsdalingen houden sindsdien nog steeds stand.  Op een noemenswaardige verdere daling dient men echter niet te rekenen. De laatste jaren wordt vooral de software voor de machines verder ontwikkelt, zodat programmering eenvoudiger en gebruiksvriendelijker wordt. 

WAAROM CNC

CNC staat voor “Computerised numerical control”. De machine wordt dus gecontroleerd door een computer. Dit betekent voor de gebruiker dat er geen instellingen meer zijn, vermits deze door de computersturing worden uitgevoerd. 

DV Special Machines is gespecialiseerd in CNC gestuurde machines of bewerkingscentra omdat er toch wel een groot verschil is met standaard machines. Men moet immers heel wat meer service en ondersteuning geven. Dat is dan ook de reden waarom DV Special Machines niet honderd verschillende machines in haar gamma heeft. Ondertussen zijn er meer dan 650 CNC bewerkingscentrums geleverd in België door DV Special Machines. In de schrijnwerkerij-wereld zijn we marktleider in ons gebied. DV Special Machines (zaakvoerder ir. Dirk Vertongen) heeft bijna 30 jaar ervaring in CNC met toepassingen voor massief hout en plaatmaterialen.

Dat CNC-machines niet alleen van toepassing zijn in de houtverwerkende industrie, maar ook in de kleine schrijnwerkerijen succesvol kunnen zijn, is een feit. Hierna enkele argumenten die u kunnen helpen bij het al dan niet aanschaffen van een CNC-machine.

Hogere klanteneisen, maatwerk, functionaliteit, design en ingewikkelde beslagsystemen leiden tot voortdurende aanpassingen van de traditionele ontwerpen en werkwijzen. Deze aanpassingen kunnen nog moeilijk door de gewone houtbewerkingsmachines en door inzet van extra mankracht economisch gerealiseerd worden.  Vooral CNC machines kunnen hier in de meeste gevallen een snellere en nauwkeuriger oplossing bieden.

Schrijnwerkers die willen investeren in CNC-techniek en meer specifiek in bewerkingscentra, dienen allereerst zeer kritisch hun werkplaats en de te maken werkstukken te bestuderen en moeten zich dan de volgende vragen stellen:

– welk arbeidsproces kan met een CNC-machine sneller en beter volbracht worden?

– welke nabewerking, rusttijd of  bewerkingstijd kan men besparen?

– hoeveel arbeidsintensieve processen worden dagelijks met de hand uitgevoerd, zonder dat deze van te voren niet of niet voldoende in de planning geïntegreerd zijn?

De omschakeling naar CNC betekent niet automatisch het beperken van de bewerkingsmogelijkheden van bijvoorbeeld de paneelzaag, kantenaanlijmer, combi, standardisering van constructies, enz.  Veel meer duidt dit op een rationele, tijdsbesparende en veelzijdige produktie, op kwaliteitsverbetering en op vermindering van de nabewerking.  In de ambachtelijke schrijnwerkerij is het conservatief denken nog steeds wijd verspreid. Stellingen zoals “dat hebben we altijd zo gemaakt” of “financieel niet terug verdienbaar” getuigen niet van een openheid naar vernieuwing, die heden toch wel onontbeerlijk zou moeten zijn bij de moderne ondernemer. Uit zulke uitspraken kan men zelfs besluiten dat de ondernemer in kwestie in het verleden niet passend heeft gereageerd ten opzichte van de veranderende markt.

CNC-technologie is in de eerste plaats vooral denkwerk. Enkel wie open staat voor veranderingen en er ook toe bereid is deze door te voeren, wie voldoende geestdrift heeft en  wie aanvankelijke tegenslagen kan verwerken en te boven kan komen, bezit de juiste vereisten voor een succesvolle omschakeling naar de CNC-technologie. Eveneens moet men kunnen aanvaarden dat in de aanvangsfase werkstukken welke vervaardigd worden op deze bewerkingscentra, wellicht op de conventionele manier sneller (zelfs in een derde van de tijd) kunnen geproduceerd worden.  Daarom, blijf uw beslissing absoluut trouw.  Er is niets erger – zelfs indien u tijdsgebonden bent – opnieuw op de traditionele machines te gaan werken.  Dat er in de eerste zes maanden een zware financiële inspanning wordt geëist inzake aankoop, aanverwante installaties en gereedschappen, studie, programmatie en dergelijke begrijpt u vanzelfsprekend.

Op lange termijn zijn er geen argumenten meer tegen technische vooruitgang

Wie nog geen CNC-machine bezit, heeft daar meestal één of andere grondige reden voor: te weinig toepassingen voor optimaal gebruik, plaatsgebrek of gewoon angst voor specialisatie. Uiteindelijk komt het op de wil en durf van de ondernemer aan. Ook zij die destijds overtuigd tegen CNC-technologie waren, kunnen tegenwoordig hun “grondige” redenen ten opzichte van de huidige vooruitgang op het CNC-vlak niet meer laten gelden.  Vanzelfsprekend mag men niet zomaar aannemen dat men onmiddellijk succesvol zal zijn,  louter en alleen maar omdat men in CNC geïnvesteerd heeft. Rentabiliteitsstudies wijzen ons immers ook op de noodzakelijke bewerkingstijden die minimum moeten gerealiseerd worden, vooraleer een machine zich zou kunnen terug verdienen.

Als grote richtlijn geldt volgende regel: een minimum bezetting van veertien uren of 2 werkdagen per week is noodzakelijk voor de aankoop van een CNC-machine (gebaseerd op de in de schrijnwerkerij gebruikelijke investerings- en werkingskosten).

Elk bedrijf zou daarenboven aan de hand van een representatieve orderbundel een kostenvergelijking moeten maken tussen de vervaardiging van de produkten op een gewone, conventionele machine en op een CNC-machine. Men zal dan merken dat een CNC-machine slechts rendabel is, als de kostenbesparing door geringere rust- en arbeidstijden en minder nabewerking, hoger is dan de met de investering verbonden vaste kosten. Met een CNC-machine kan men ten opzichte van een conventionele machine en naarmate de moeilijkheidsgraad van het te produceren stuk, tot 75% tijdsbesparing realiseren. Deze regel geldt bijvoorbeeld voor de volledige productie (incl. voorbereiding) van binnen- en buitendeuren, of  voor de meubelsector: het vervaardigen van complexe onderdelen uit platen of het ingewikkelde boorwerk. Hoe groter de tijdsbesparing, des te kleiner moet de economische bezettingsgraad zijn.

Waar men nog aandacht aan dient te besteden

Een investering in een CNC-machine brengt een schrijnwerkerij ook nog andere, op waarde moeilijk te schatten voordelen zoals een hogere flexibiliteit of  een bijkomende diversiteit.  In de berekening zal men deze voordelen voorzichtigheidshalve niet meetellen.

Om tot een besluit te komen tot het investeren in een CNC-machine dient u naast de kostenvergelijking en de bewerkingstijd ook rekening te houden met de volgende punten:

– is de investering noodzakelijk,  kunnen andere machines uitgeschakeld worden?

– kan ik de informatie- en materiaalverwerking van en naar de CNC-machine zo bewerkstelligen dat een optimaal gebruik met weinig of geen stilstand gewaarborgd is?

– kan ik een nieuwe markt bespelen en zo een hogere bezetting bereiken?

– kan het bestaande gamma beter afgestemd worden op de CNC-machine?

U dient tevens rekening te houden met bijkomende investeringskosten: een degelijke afzuigingsinstallatie, een nieuwe compressor, eventuele aanpassingswerken aan de infrastructuur en  stroomvoorziening.  Ook speciale freeswerktuigen en bijkomende opties aan de machine kunnen de aanschaf van een CNC-bewerkingscentrum duurder maken. Naast de industriële CNC-machines hebben de producenten hun aanbod van machines sterk aangepast voor het gebruik in schrijnwerkerijen en in de plaatverwerkende sector. De daarmee gepaard gaande prijsdalingen houden sindsdien nog steeds stand.  Op een noemenswaardige verdere daling dient men echter niet te rekenen. De laatste jaren wordt vooral de software voor de machines verder ontwikkelt, zodat programmering eenvoudiger en gebruiksvriendelijker wordt.