Footer

© Copyright 2022 | DV Special Machines bv | All rights reserved | Privacy Policy

De illustraties en technische gegevens zijn geenszins bindend. Eveneens is niet alles standaard wat getoond wordt en kunnen er bepaalde elementen enkel als optie in meerprijs bekomen worden. De fabrikant behoudt zich het recht voor hieraan
wijzigingen aan te brengen omwille van technische, commerciële of organisatorische redenen. De hoofdkenmerken van de machine blijven steeds gerespecteerd. Bepaalde delen (veiligheden,…) kunnen veranderen overeenstemmend de geldende
wetgeving.