Plus de succes avec CNC

Cinq axe

Chargement et déchargement nesting

Table automatique

Logiciels

Avantages Masterwood CNC

Clammes pneumatique

Occasions machines:

Demande d'information

Masterwood
Nederlandse Versie

 

 

TECNOMAT 2000 TF
FITS- EN FREESWERK      RAMEN/DEUREN

Werkvoorbeelden van de Tecnomat 2000TF: Fitsen plaatsen en/of freeswerk

 

ALGEMEEN

Deze machine is het resultaat van jarenlange ervaring van MASTERWOOD in het maken van machines voor de bewerking van deuren en ramen. Al deze machines gebruiken dezelfde modules (aandrijving, sturingen, algemene bouw), zodat men dan ook betrouwbare geavanceerde machines kan bouwen. Masterwood maakt dan ook machines voor gerenommeerde merken zoals MAKA en GUBISCH.

We kunnen de machine opsplitsen in 4 delen: het frame, de kop, de elektronika kast en de programmatuur.

FRAME

Men gebruikt prismatische geleidingen voor de geleiding in de X richting vermits deze zeer hoge stabiliteit geven en minder stofgevoelig zijn door de schrapers. Voor de beweging van de kop alsmede voor de Y richting en de Z richting bij de Tecnomat 3000 gebruikt men eveneens  prismatische geleidingen. Voor de aandrijving in X gebruikt men een tandlat systeem in de X-as en kogelmoeren in de Y en Z richting dewelke grote nauwkeurigheden geven bij het circulair interpolleren (2 assen bewegen tegelijk om afrondingen te bekomen die groter zijn dan de freesdiameter)


Tecnomat 2000 TF
    
Kogelmoer                  Prismatische geleidingen

Het bereik van de Tecnomat 2000 TF is 2.980 mm mm in de X richting en heeft een koers van 3400mm.

KOP

De Tecnomat 2000 TF heeft standaard een freesmotor van 4,5 pk voor freeswerk zoals sloten, deurkasten, scharnieren en slotplaten. Ze kan in optie voorzien worden van bijkomende freeseenheid, fitseneenheid en boormotor.

De freeseenheid werkt met een motor met inverter gestuurde toerental tot 24.000 t/min. Dit laatste toerental laat toe om zeer fijn werk af te leveren.

De freeskop staat bij de Tecnomat 2000 op de steun van de fitseneenheid waardoor onder elke hoek kan gefreesd worden en men dus in een willekeurig vlak kan gaan frezen. Een pneumatisch gestuurde freeskop, die zeer snel verandert van positie 0° naar 90° is eveneens mogelijk.

ELEKTRONIKA KAST

Beide machines zijn microprocessor gestuurd en voorzien van een grafisch beeldscherm, zodat men het freeswerk, dat men programmeert, ook kan zien op het scherm. 

De elektronikakast staat apart opgesteld, waardoor deze niet onderhevig is aan trillingen van de machine. Eveneens geeft deze een eenvoudigere toegang tot de elektronika.

PROGRAMMATIE

De programmatie is tegelijk zeer eenvoudig alsmede verregaand.

Alle boodschappen zijn in het Nederlands, wat de gebruiksvriendelijkheid verhoogt.

De volgende freesmogelijkheden heeft men ter beschikking:
     in één lijn frezen
     cirkel frezen
     gebruik van subprogrammas
     absolute programmatie
     relatieve programmatie
     automatische berekening
     oproepen tekening

Men kan op een eenvoudige (volledig grafisch) manier scharnieren van verschillende types invoeren die men dan later eenvoudig kan oproepen.
           

U meet de juiste waarden van het scharnier met een schuifpasser en voert deze waarden in de sturing. U behoeft dus enkel de maten van het resultaat aan de sturing door te geven: de computer berekent zelf hoe het scharnier zal uitgefreesd worden. Als U dus van freesdiameter verandert, hoeft U niet alle programma's te herschrijven.

Grafische voorstelling van het te frezen profiel op het scherm. Men moet enkel de velden in te vullen. De computer maakt dan zelf op een intelligente manier het programma, rekening houdend met de freesdiameter. Hoe groter de freesdiameter, des te minder de machine moet frezen om een bepaalde freesoppervlakte uit te frezen. Tevens zal het programma proberen het uitbrokkelen te voorkomen. Eveneens zal de computer een grote diepte in verschillende stappen uitvoeren om de krachten op de frees te beperken.

 

De juiste plaats, waar de scharnieren zich moeten bevinden, kan men automatisch laten berekenen. Men hoeft enkel maar de lengte van het stuk in te geven en de computer berekent zelf de juiste posities. Uiteraard heeft men verschillende typen zoals: gewone deur en versterkte deur. Men kan ook met parameters werken, wat het programmeren vereenvoudigt (bv. X1=Lengte stuk/2+30).

 

Men behoeft een programma  slechts één keer te schrijven voor een rechtse deur. Als je de deur (of deurkast) tegen de rechter aanslag legt, maakt de computer automatisch het spiegelbeeld. Dit maakt alles eenvoudiger en overzichtelijker. Er zijn immers 2 aanslagen. Als men het werkstuk tegen de rechtse aanslag plaatst zal de computer automatisch het spiegelbeeld uitvoeren. Men kan de deurkasten programmeren op basis van de lengte van de deur, omdat de deurkast soms langer is dan de deur.

 De Tecnomat heeft standaard een programma voor het maken van het volledige proces: deurslot, slotplaat, krukgat en sleutelgat.

FREESWERK VOOR 4 of 11 mm SYSTEEM

Een groot deel van de ramen wordt voorzien met draaikipsystemen.
Deze frezingen kunnen gemaakt worden afhankelijk van de lengte. De bedienaar hoeft enkel de juiste maat in te typen en de machine voert de korrekte frezingen uit.
Bijkomend voordeel is dat deze frezingen kunnen gemaakt worden volgend op de fitsen, zodat de buitenkader slechts één keer op de machine moet geplaatst worden.

FITSEN PLAATSEN

 Niet enkel de gewone fitsen worden volautomatisch
geplaatst...
...ook triple fitsen worden volautomatisch                                                                         geplaatst.

 Het boren van de gaten en plaatsen van de fits.

De fitsen eenheid heeft een lader die zowel mannelijke als vrouwelijke fitsen bijheeft. Eveneens zijn er twee voelers zodat er geen omstelling is van mannelijke naar vrouwelijke fitsen.

Eenvoudige programmatie door                               Automatische berekening van het 
een grafische voorstelling.                                        benodigd aantal fitsen.
Enkel de juiste waarden invullen en alles is klaar.   U bepaalt zelf hoeveel fitsen er bij een                                                                                bepaalde lengte behoren.

BESLUIT

Laat ons even de voornaamste voordelen opnoemen van de Tecnomat 2000 TF:
     veelzijdige machine (fitsen onder hoek plaatsen, allerlei freeswerk)
     men heeft een 4 assen sturing: de langsrichting, de dwarsrichting, de hoogtebeweging en de hoekverstelling. Daarbij hebben we dan nog het aktiveren van de verschillende koppen.
     freeswerk eenvoudig te programmeren
     berekent zelf de plaatsen waar moet gefreesd (bv scharnieren) worden
     kan zowel vertikaal (bovenaan het stuk hout) als horizontaal (zijkant) frezen
     geavanceerd concept (kogelmoeren, digitale encoders, beeldschermsturing)
     fitsen kunnen onder hoek geplaatst worden
     zowel de mannelijke als de vrouwelijke fitsen zitten in de lader
     DC motor om snel en exact te positioneren
     automatisch aanpassen van de mannelijke fitsen aan de vrouwelijke
     ook triple fitsen kunnen geplaatst worden
     geheugen om programma's te stockeren alsmede de geometrie van ingevoerd freeswerk
     meelopende drukcylinder die het werkstuk constant tegen de tafel drukt om ook bij moeilijke stukken een juiste diepte te garanderen.
     aparte grotere elektronika kast (minder trillingen)
     zowel voor PVC als hout te gebruiken
     hoge werksnelheden (70 m/min)
     werkcyclus 10 sec per fitsVoorbeelden van werkstukken te produceren met de Tecnomat 2000 TF, - ook draaikip systeem.

De Tecnomat 2000 TF is dan ook de ideale machine voor zij die fitsen moeten plaatsen en  veelzijdig freeswerk hebben zoals sloten,  deurkasten, scharnieren, slotplaten en draaikipsysteem .

     snelle verandering van freeskop van horizontale naar vertikale positie is mogelijk in optie
     extra freesmotor voor andere freesdiameters is mogelijk
     een volledig slot (slotplaat, slotgat, krukgat en sleutelgat) in één programma wat de programmatie vereenvoudigt alsmede de uitvoeringingssnelheid verhoogt
     de freeseenheid werkt onder hoek om de scharnieren in te frezen van een deur waarvan de zijkant schuin geschaafd is.

De Tecnomat is dan ook de ideale machine voor zij die freeswerk in de eerste plaats willen. De machine kan dan uitgerust zijn met een fitseenheid of extra freeseenheden die al dan niet onder hoek kunnen werken.
  
Voorbeelden van werkstukken te produceren met de Tecnomat 3000.

 Het unieke aanslagsysteem zorgt ervoor dat de speling onderaan en bovenaan perfekt gelijk is, omdat men programmeert onafhankelijk van de dikte van de onder- of bovenregel.

 

 Men behoeft dus niet de dikte in te geven.

Beide machines zijn standaard voorzien van klemschoenen die elektrisch beveiligd zijn opdat men er niet zou in frezen of boren


 

Detail van de dubbele lader en de twee dikte sensoren (voor mannelijke en vrouwelijke fitsen). Beide zijn standaard voorzien.

      Allerlei freeswerk

Allerlei freeswerk: scharnieren, slotgat, slotplaat, krukgat en sleutelgat.

ALGEMEEN

Beide machines geven U een enorme produktieverbetering. Uw fitsen kunnen nu computergestuurd snel en exact geplaatst worden. Terwijl de machine razendsnel de boringen en het plaatsen van de fitsen uitvoert (onder de juiste hoek), kunt U reeds het volgende werkstuk klaar leggen en het vorige wegleggen. Eveneens kan met dezelfde machine Uw freeswerk voor ramen en deuren zoals scharnieren en slotplaat uitgevoerd worden. En dit alles met een minimum aan instellingen waardoor U een maximaal rendement bekomt.

Kontakteer ons voor meer informatie over deze grote technologische sprong in de toekomst...Uw toekomst

De illustraties en technische gegevens zijn geenszins bindend. De fabrikant behoudt zich het recht voor hieraan wijzigingen aan te brengen omwille van technische, commerciële of organisatorische redenen. De hoofdkenmerken van de machine blijven steeds gerespecteerd. Bepaalde delen (veiligheden, ...) kunnen veranderen overeenstemmig de geldende wetgeving.

var MenuBar3 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar3", {imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"}); var MenuBar4 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar4", {imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif", imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"}); //-->