Meer succes met cnc

Vijfassig

Laad- en ontlaad nesting

Software
Voordelen Masterwood CNC

Pneumatische klemming

Wederverkoop machines:

Informatie aanvragen

Masterwood
Version Français

 

Project 250

CNC BOOR- EN FREES-MACHINE VOOR ZWAAR

STUKWERK

Project 250


Werkvoorbeelden van de Project 250: snel stukwerk produceren

ALGEMEEN
Masterwood is een groepering van verschillende bedrijven waaronder Zangheri Boschetti. Zangheri Boschetti is de fabrikant in boormachines van klein tot groot. Al meer dan 25 jaa maken zij ook CNC gestuurde machines. De Project 250 is dan ook het resultaat van hun grote ervaring in CNC machines. De machine moet compact zijn en toch alles bieden wat U nodig hebt: snel en veelzijdig. De gebruiksvriendelijkheid was een prioriteit: de Project 250 is daarom eenvoudig te bedienen. De machine wordt ook gemaakt voor andere gerenommeerde merken zoals Holzher, Makka, Ganomat en Panhans.

De Project 250 is een moderne machine welke innovatieve technologie koppelt aan hoge gebruiksvriendelijkheid om optimale flexibiliteit, snelheid en gebruiksgemak te bekomen.

VEELZIJDIGHEID  EN TWEE ZONE WERKING
Boorwerk en freeswerk zoals U het altijd gewild hebt. Alles op één machine en stukwerk. Men behoeft de plaat niet te verleggen en geen gereedschap te verwisselen. Booroperaties zijn gebaseerd op het 32 mm systeem, -men kan echter ook andere boorpatronen uitvoeren. De Project 250 voert al Uw horizontaal en verticaal boorwerk uit evenals zaagwerk voor de ruggen.
Verschillende bewerkingsmethoden om in twee zones te werken,- ook
verschillend freeswerk door de meegaande wisselaar. Een spiegelbeeld
uitvoering in de andere zone of hetzelfde programma of een verschillend
 programma. Standaard zijn referentieaanslagen vooraan zodat u minder
 moet bukken bij het laden van de machine.

CNC MACHINES:  IDEAAL VOOR STUKWERK!

Het grote voordeel van CNC (computer gestuurde machines) ligt hem bij stukwerk en niet bij grote series, zoals men dikwijls denkt. Enkel een CNC gestuurde machine heeft immers geen insteltijden. Voor de Project 250 is het onbelangrijk of het volgende stuk nu een zijkant is of een deurpaneel. Ook de afmetingen zijn onbelangrijk. Men voert de afmetingen in en de computer past alles automatisch aan - dus je moet zelf niets instellen.

VOORDELEN VAN CNC MACHINES

     geen insteltijden
veel minder manipulatie van panelen
alles in één keer gedaan
terwijl de machine bezig is, kun je iets anders doen
snelle levertijden (door snelle productie en stukwerk)

ALLE BEWERKINGEN

De verschillende mogelijke bewerkingen:
verticale eenvoudige boringen
verticale rijboringen op 32 mm
verticale rijboringen op andere afstanden  

     verticale rijboringen onder hoek
verticale boringen op een cirkel
horizontale boringen aan de linkerkant 2 diameters
horizontale boringen aan de rechterkant 2 diameters
horizontale boringen aan de voorkant


     horizontale boringen aan de achterkant
zaagsnede in de langsrichting
zaagsnede onder willekeurige hoek
boren onder willekeurige hoek
allerlei freeswerk, zoals cirkels, rechthoeken en willekeurige lijnen en krommen

EENVOUDIGE STURING EN GEAVANCEERD

Als men stukwerk wil produceren, moet de machine zeer snel te bedienen zijn. Voor steeds weerkerende panelen kan men eenvoudig het gewenste type paneel oproepen (bv. zijpaneel). U behoeft dan enkel de afmetingen in te geven. De Project 250 doet de rest. Het programma voor een nieuw paneel is zeer eenvoudig in te voeren, omdat alles grafisch gebeurt. Er is geen computerkennis vereist. De machine stelt aan U de juiste vragen (grafisch) en zonder dat U het weet, wordt automatisch het programma gemaakt.

Grafische voorstelling van het te boren en te frezen werk op het scherm. Men behoeft enkel de velden in te vullen. Men heeft interactieve begeleiding en sterke grafische ondersteuning. Eigenlijk een gemakkelijk te bedienen CADCAM pakket dat standaard voorzien is.

Bemerk de regelknop om de voedingssnelheid van het frezen aan te passen in de drie asrichtingen, evenals het toerental tijdens de uitvoering van het programma. Dit is mogelijk omdat de Project 250 voorzien is van digitale frequentieomvormers.

De belangrijkste regelingen zijn niet softwarematig om de prijs te drukken maar met echte potentiometers en schakelaars wat de bedienbaarheid verhoogd.

MERK PC MET VACCUUMCUP POSITIONERING

 


De programma’s draaien onder Windows om een maximale gebruiksvriendelijkheid te hebben en vooral open te zijn naar de buitenwereld. Vaccuümcup positionering is standaard. Als optie kan een printer bekomen worden die de posities uitprint om zo de vaccuümcup eenvoudig te positioneren. Men kan echter elke printer aansluiten. In optie kunnen de posities afgelezen worden op de afstandsbediening.

OPTIMALISATIE

De Project 250 kan elk programma, dat U grafisch ingevoerd hebt, optimaliseren, zodat het in de kortst mogelijke tijd uitgevoerd wordt. Deze optimalisatie gaat echter verder dan op de meeste  machines, omdat ze ook rekening houdt met gereedschap. Dus ze kijkt niet enkel naar de kortste afstand. Soms is het immers beter van geen gereedschap te wisselen.

AUTOMATISCHE HERBEREKENING

Bij het grafisch programmeren zal het programma automatisch op een intelligente wijze de afmetingen inbrengen in het programma. Hierdoor zal een boring op 20 mm van de rechterkant in een plaat van 1.000 mm ook op 20 mm van de zijkant zitten in een plaat van 800 mm. Hierdoor kun je dus types van platen maken. U hebt dan nog enkel de juiste afmetingen in te voeren.
Enkel de afmetingen aanpassen: de Project 250 doet de rest. Men heeft echter ook geavanceerde parameterprogrammatie zoals if then, while...
SPIEGELING

Het spiegelbeeld van een reeds ingevoerde plaat hoeft niet ingevoerd te worden. Men geeft gewoon aan dat je het spiegelbeeld wilt en de computer maakt zelf het spiegelbeeld.

Men behoeft een programma  slechts één keer te schrijven voor een rechter en linker zijkant.

VOORUITSTREVENDHEID

     verregaande programmatie (optimalisatie, grafische visualisatie, automatische herberekening)
boren zijn viervoudig gelagerd op grotere afstand van elkaar om optimale stabilieit te bekomen

NABEWERKTE TANDWIELEN


Vierkante cylinders in plaats van de cylindrische zodat we 30% meer drukkracht hebben. Alle boorkoppen worden 24 uur getest.

Men gebruikt voor de hoekverbindingen tandwielen met tanden met heliocoïdale vorm en geen rechte tanden. De tandwielen zijn nabewerkt op speciale metaal CNC machines. Dit geeft een veel betere krachtoverbrenging en vermindert sterk het geluid.

DOORDACHTE OPBOUW AANSLAGEN

 

 

De aanslagen zijn gemonteerd op  een alu profiel dat op de prismatische  geleidingen gemonteerd is om zo veel mogelijk stabilteit te hebben en zo weinig mogelijk koppel.

STABIELE BATIS - ONDERSTEL
Volle driehoekstructuur (geen buizenstructuur) voor een stabiele ondersteuning. Grote dimensie van de arm.

Brede ondersteuning van de balken voor optimale stabiliteit.
Klemming tafels door vier pneumatische pistons

AFVOERTAPIJT
 Afvoertapijt in optie.

DARMLOZE TAFEL

De tafel is darmloos waardoor men flexibel de vacuümcups kan plaatsen. Sommige foto’s tonen cups met andere hoogte dan de standaard hoogte.

 

 
         


   
Verschillende formaten zijn mogelijk waaronder:


De aanslagen zitten ingebouwd in de dwarse dragers zodat ze aan de vier kanten ondersteund worden. Zo kunnen de balken eveneens maximaal tegen elkaar gezet worden.
  
Gepatenteerd systeem laat toe om klemmen te plaatsen (foto’s kunnen afwijken)
 
   
FREESWISSELAAR

Uiteraard kan de freeseenheid met meerdere snelwisselsystemen voorzien worden. Deze freeseenheid kan zowel links als rechts draaien en de gereedschapsspecificaties worden door de controle-eenheid automatisch bijgehouden, zodat men deze niet steeds opnieuw moet invoeren. De 10 frezen gaan steeds mee met de kop zodat men ook in twee zones kan wisselen.
Voordelen van wisselaar op de arm:
Snellere wisseltijd (immers geen over en weer geloop)
Twee zone werking (als men meer dan één frees nodig heeft op een plaat)
Stukken doorschuiven (niets zit er in de weg links als rechts)
Minder stofgevoelig (immers in de hoogte gemonteerd)
Geen koersverlies in de lengte (immers niets in de weg links of rechts en zo kun je bijvoorbeeld een lange rechte steekwang in twee keer frezen door het werkstuk door te schuiven naar de andere referentieaanslag)

INDEX AGGREGATEN

Allerlei indexaggregaten zijn mogelijk voor speciaal werk. Uiteraard is dit voor tijdelijke operaties en is een horizontale motor veel beter voor deuren af te werken.

 

AUTOMATISCH CENTRAAL SMEERSYSTEEM

Het smeren is sterk vereenvoudigd doordat men een centraal automatisch smeersysteem heeft.

LUCHTVERZORGINGSEENHEID


 

 Er is een luchtverzorgingseenheid voorzien zodat men de lucht bijvoorbeeld kan afsluiten.

 

PANELEN RECHTE HOEKJES
Ook rechte hoekjes kunnen uitgefreesd worden.

Z AS
VOLLEDIGE DEUROPLOSSING

Horizontale motor die gestuurd is vanuit de sturing op twee posities. Voor standaard scharnieren onder min drie graden en voor onzichtbare scharnieren.
Heeft twee uitgangen. Eén voor slotgat en één voor de scharnieren.

 

Allerlei rond werk voor de bogen op de deuren maar ook voor lijnfiguren en glasopeningen.
Een volledige deur kan afgewerkt worden inclusief afschuinen, scharnieren onder drie graden, slot, slotplaat. Eveneens kunnen de bekastingen in één keer volledig afgewerkt worden: afschuinen, slaglat frezen, scharnieren en tegenplaat.

Men heeft  een aparte horizontale motor voor het slot aan de achterkant voor de stabiliteit, met dezelfde motor die 2 uitgangen heeft kan aan de voorkant de scharnieren frezen, dit onder drie graden negatief, zodat men onafhankelijk van dikteveranderingen van de deur steeds de scharnieren exact plaatst. Deze motor kan ook op 0° pneumatische vanuit het programma ingesteld worden voor volledig ingewerkte scharnieren

 


DV Special Machines heeft speciaal voor de Belgische markt een deurenpakket gemaakt voor het gemakkelijk uitvoeren van allerlei deuren. Men behoeft enkel aan te geven welk slot, scharnier, type lijnfiguur,... de deur moet hebben en de programmatuur doet de rest. Dit programma wordt voor elke klant aangepast aan zijn deurenvereisten en laat u toe om de machine direct te laten renderen. Meer dan 85 lijn figuren.

Men gebruikt horizontale motor voor de stabiliteit in plaats van dure speciale aggregaten.


DV Special Machines heeft eveneens  programmatuur voor blokbekastingen.

 

De drie stukken van bekasting worden tegelijkertijd uitgefreesd waarbij de twee langse zijkanten tegelijk worden afgefreesd.

RONDE RAMEN en WILLEKEURIGE RECHTE VORMEN
Door de gereedschapswisselaar wordt de machine uiteraard uiterst veelzijdig en eventueel kan men deze ook gebruiken voor ronde ramen evenals trappen. De fabrikant levert hiervoor (in optie) zelf de programma's die de machine direct aansturen. Men behoeft dus geen koppeling uit te werken of programma's bij derden aan te kopen. Men kan ook trapezium en  gecombineerde schuine vormen realiseren.

                                                                                                       

  


De opeenvolgende bewerkingen voor ronde ramen.

Allerlei ramen zoals segmentbogen, gotische, symmetrische 60° korfbogen, halve bogen, willekeurige vormen evenals trapeziumramen kunnen gemaakt worden.

    

Men geeft het type raam en dan de maten één keer in. Het programma berekent dan alle elementen en vooral al de freesbanen.

 

De minisink (vingerlas) methode geeft een correcte hoekverbinding. De verschillende stukken worden verbonden en dan in hun geheel gefreesd.                  


TRAPPEN

Uiteraard kan men met de Project 250 de volledige bewerkingen van een trap uitvoeren. Een trappenprogramma op de bureelcomputer genereert de grafische voorstelling van de trap evenals de programma's die de Project volledig aansturen om de trapwangen en de treden uit te frezen. De machine kan door het werkstuk te verleggen tot een lengte van 6.000 mm uitfrezen voor de trapwangen.

Men kiest een bepaald type trap en dan voert men enkele parameters in zoals: de terugloop aan het begin, de terugloop aan het eind, de hoogte, breedte en de lengte. Het programma geeft niet enkel verschillende aanzichten evenals een perspectiefvoorstelling maar berekent ook de uitfrezingen van de trapwangen alsmede de leuningen en de treden.
 

    

VERANDAS

Uiteraard kan men met de Project 250 de volledige bewerkingen van de stukken van veranda's uitfrezen.


 


CE WETTEN VEILIGHEID

Van bij het ontwerp van de Project 250 werd er rekening gehouden met de laatste nieuwe veiligheidswetten: CE. De volledige kop is afgeschermd maar geeft toch een goed zicht op de bewerkingen. Eveneens zorgt deze afscherming voor minder geluidsoverlast.

De Project 250  is uitgerust met tapijten vooraan.

De bescherming rondom is voorzien van gaten gemaakt zodat U ook doorheen de CE afscherming kunt kijken. Door het uitgekiende ontwerp van de veiligheid kan de machine steeds in twee zones werken.

BUMPER BEVEILIGING (in optie)
Veel minder plaats nodig echter gereduceerde snelheid. Slechts drie meter breed!

BEREIKEN IN DE BREEDTE

Als men kiest voor de lamellen beveiliging dan kan men nog bredere stukken beladen.
AFWERKEN VAN PVC OP RONDE KANTEN

Men kleeft de PVC band (eventueel voorgelijmde bandjes) op de plaat. Met een speciale frees wordt er dan langsom gefreesd volgens de zelfde baan waarmee je de plaat uitgefreesd hebt (enkel een grotere compensatie).
      

De Project 250 kan ook de schuifgeleiders voorboren op de juiste plaats, wat niet met klassieke machines kan gebeuren en veel tijdverlies meebrengt

GRONDPLAN

STANDAARD CAD-CAM :                       MASTERWORK

GRAFISCH PROGRAMMA VOOR MACHINESTURING CN12 MASTERWOOD


Men tekent de vorm in het CAD gedeelte en geef dan de juiste freesinformatie in het CAM gedeelte.
Omschrijving mogelijkheden:

Alle vormen vrij te tekenen en daaraan freesbanen aan toekennen
Met een korte greep uit de teken mogelijkheden:
Tekenen van rechte lijnen met begin- en eindpunten opgeven, of de lengte en hoek opgeven, begin en eindpunten bepalen vanuit de 4 hoekpunten met referenties, zo kan er direct een parametrisch programma aangemaakt worden.
Bogen tekenen op 8 verschillende manieren (vb. boog met 3 punten, boog met straal…)
Rechthoek, cirkel en ellips
Kopiëren, verplaatsen, spiegelen, roteren, verschalen, verwijderen
Afronden van hoeken, segment-verdeling op rechten en bogen
Lijnen breken en verbinden
Rondom affrees functie met nulpunt verschuiving
Verschillende soorten snapfuncties, vb. snappen naar een center van een boog
Offset (evenwijdige) lijnen of figuren tekenen
Hoeken en afstanden meten
Tekenen in rooster of grid

Boormenu: enkelvoudig en meervoudig (vb. rijboring) boren, zowel horizontaal als vertikaal, boren onder hoek (x-y) of in een cirkel of segment
Vertraging opgeven bij het doorboren
Boren met index aggregaten, zowel recht als onder elke hoek.
Automatische optimalisering van boorpatroon
Parametrisch boren
Groefzagen

Undo functie (laatste operatie(s) ongedaan maken) of omgekeerd.
In verschillende werkvlakken werken
Printen van de tekening
Verschillende zoomfuncties

Vacuümcups positionering
Rechtstreeks toegang tot gereedschapsconfiguratie, en aanpassing mogelijk
Import van iso programmatie
Import van voorgeprogrammeerde figuren (scharnieren, slotplaten, enz.)
DXF import en manueel freesbanen toekennen
DXF import met laagnamen; de freesbanen worden automatisch toegekend
Bewerking machinering en volgorde bepaling
ISO codes aanmaken
Programma controle
Tijd evaluatie

image

Positieaflzezing cups

image

OPLEIDING IN SAMENWERKING MET VDAB EN OPLEIDINGSCENTRUM HOUT
DV Special Machines geeft programmatieopleiding in samenwerking met het VDAB Trainingscentrum van Mechelen voor de CN12 (en oudere versies) en CADCAM. Gedurende het eerste jaar bestaat deze sessie uit 2 à 3 dagen (gespreid) en wordt gevolgd voor de levering van de machine.  Deze opleiding kan achteraf (na de levering) herhaald worden voor een eventuele opfrissing, verdere perfectionering of als instructie voor eventuele nieuwe werknemers. Afhankelijk van het paritair comité waarin uw bedrijf gecatalogeerd wordt, kan men zelfs de gevolgde lesuren van de arbeiders recupereren. Na de levering van de machine voorzien wij tevens een intense 2/3 daagse praktijkgerichte opleiding bij de klant zelf.

Deurenuitvoering :
Indien de machine geleverd wordt in een binnendeuruitvoering, krijgt de klant ook gratis de beschikking over onze uitgebreide deurenmacro. Deze deurenmacro wordt door onze mensen gedurende geheel aangepast aan de behoeftes van uw bedrijf.
MEEGELEVERDE PROGRAMMATUUR EN WERKVOORBEREIDING

Vermits DV SPECIAL MACHINES gespecialiseerd is in cnc gestuurde machines zijn er heel wat programma's ontwikkeld om de werkvoorbereiding te vereenvoudigen. Een kopie van deze programma's kunt u gratis bekomen bij aankoop van een machine. Als klant bekomt u trouwens een gebruikersnaam en paswoord zodat u er een heel aantal kunt opladen van onze klanten website. Uiteraard kunnen deze programma (tegen vergoeding) aangepast worden aan uw vereisten. MasterCabinet wordt nu standaard bijgeleverd.

parametrische programma's van:

deuren: deurbladen en bekasting

blokbekasting

lijnfiguren-deuren

kasten

werkbladen

rechte steektrap

rechte hoekjes (in MDF deuren)

 

parametrische programma's allerlei:

valse centers, korfbogen, rond raam, elips, segmenten, napoleon paneel en regels,

glasopeningen, verbinding overschuivende lijsten, …

 

excel macro's van:

DXF import op lagen met meervoudige bewerkingen en freesbanen en omzetting naar iso codes

DXF import voor trappen en omzetting naar iso codes

DXF import voor ronde ramen en omzetting naar iso codes

Tangentiele bogen tekenen en omzetten naar DXF

 

excel koppelingen van:

deuren en bekasting

kasten

parametrische programma's

 

autocad macro:

parametrische rechte steektrap met freesbanen, klaar voor Masterwork

 

 

sleutelvrij:

sturing CN12

Cad cam:

MasterWork

 

BESLUIT

Laat ons even de voornaamste voordelen opnoemen van de Project 250:

    Darmloos vacuümsysteem voor een flexibele tafel
Aanslagen in de tafels zodat tafels dicht tegen elkaar kunnen
CADCAM met DXF invoer standaard op meerdere lagen
Bureelprogramma CADCAM en ISO codes aansturing sleutelvrij voor op bureel, thuis en bij de werknemer thuis
ISO code programma naast grafische programma voor moeilijke programma’s zoals repeat until, what if,..
Sturing onder Windows met vaccuümcup positionering  (optie aflezing posities op de afstandsbediening)
Stabiliteit (Grote dimensies van de arm, bati driehoekstructuur en geen buizenstructuur, freesmotor  binnen de arm in uiterste positie, doordachte montage zijdelingse aanslagen, aanslagen in de tafels aan vier kanten ondersteund)
Boorgroep is een massieve brede blok (geen minder stabiele plaat) waaraan de motor hangt zonder tussenstuk en binnen de geleidingen (niet buiten de ondersteuning)
Profibus technologie: coax kabel voor bedrijfszekere communicatie
Werkstukhoogte maximaal 200 mm

Daarom is de Project 250 de ideale machine voor hen, die snel en juist platen willen boren (horizontaal als verticaal) alsmede groeven zagen en serieus freeswerk willen uitvoeren. Vermits men ook een deurenversie kan bekomen,  kan men wel spreken over een zeer flexibel bewerkingscentrum.

ALGEMEEN

 

De Project 250 geeft U een enorme productieverbetering. Uw boorwerk kan nu computergestuurd snel en exact uitgevoerd worden. Terwijl de machine razendsnel de boringen en het freeswerk uitvoert, kunt U reeds het volgende werkstuk klaar leggen en het vorige wegleggen. En dit alles met een minimum aan instellingen op een eenvoudige manier waardoor U een maximaal rendement bekomt.

Contacteer ons voor meer informatie over deze grote technologische sprong in de toekomst... Uw toekomst!

 

De illustraties en technische gegevens zijn geenszins bindend. Eveneens is niet alles standaard wat getoond wordt en kunnen er bepaalde elementen enkel als optie in meerprijs bekomen worden.  De fabrikant behoudt zich het recht voor hieraan wijzigingen aan te brengen omwille van technische, commerciële of organisatorische redenen. De hoofdkenmerken van de machine blijven steeds gerespecteerd. Bepaalde delen (veiligheden,...) kunnen veranderen overeenstemmend de geldende wetgeving.
PROGRAMMATIEVOORBEELDEN

Deze en andere programma’s kunnen gekopieerd worden van onze website op het internet voor onze klanten omdat deze verzameling steeds vergroot


DEUREN

 

PROGRAMMA: BEKASTING DEUREN

PROGRAMMA: LIJNFIGUREN
RONDE RAMEN

PROGRAMMA: KORFBOOG

PROGRAMMA: Korfboog_3centers_ovaal

PROGRAMMA: VALSE CENTER

PROGRAMMA: ELLIPS FREZEN


PROGRAMMA: GLASLAT ROND

PROGRAMMA:GLASOPENINGRECHT

PROGRAMMA:GLASOPENING ROND

PROGRAMMA: NAPOLEONPLATBAND

PROGRAMMA: NAPOLEONPLATBAND


PROGRAMMA:OPENING WERKBLAD

PROGRAMMA: REGELNAPOLEON

PROGRAMMA: RONDFREZEN

PROGRAMMA: SEGMENTBOGEN

PROGRAMMA:SEGMENTBOGEN MEERDERE REGELS

PROGRAMMA: SEGMENTBOGEN HOEK

KASTEN
PROGRAMMA: BORING PAR KOP EN BODEM EN SEPARATIES

PROGRAMMA:BORING PAR ZIJKANT

PROGRAMMA:BORING PAR ZIJKANTEN MET MID_BODEMS

PROGRAMMA: POTSCHARNIEREN

PROGRAMMA: R_hoekjes_nr2

linkse bovenhoek in detail:

PROGRAMMA:WERKBLADEN ALLERLEI VERBINDINGEN

 

AANPASSING DOOR PARAMETERS TE VERANDEREN (éénvoudig,zie programma)

VOORBEELD VOOR VERSTEK TE FREZEN EN AANTAL BLADVERBINDERS OP GEVEN,

OOK VOOR VALS VERSTEK, BLADVERBINDERS BLIJVEN HAAKS OP HET VERSTEK.
PROGRAMMA: TRAPBOOMVOORBEELDPROGRAMMA: VOORBEELD TREDE

 

 

 

 

 

var MenuBar3 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar3", {imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"}); var MenuBar4 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar4", {imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif", imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"}); //-->