Meer succes met cnc

Vijfassig

Laad- en ontlaad nesting

Software
Voordelen Masterwood CNC

Pneumatische klemming

Wederverkoop machines:

Informatie aanvragen

Masterwood
Version Français

 

Morbidelli Author 213

Morbidelli Author 213

Uitgevoerd met boorbalk met verticale en horizontale boren. Kan in twee zones werken. Heeft vier tafels met op elk twee cups en vacuumpomp voor aanzuigen van werkstukken.

Morbidelli author 213 cat1

tafel morbidelli author 213

Stabiele bati

bekatingplaat erop

bekating

twee bekastingen uitgefreesd

plaat morbidelli author 213

sturing

Nederlandstalige sturing

grafische voorstelling

grafische voorstelling

extra cups

Extra cups voor verhoging boven tafel

extracups

boorkop

Booreenheid is uitgerust met zaag, 9 verticale boren en 2 x 1 horizontale boren.Eveneens freesmotor voor allerlei uitfrezingen en zelfs frezen van letters en logo's

voorbeeld

Creatief freeswerk

freeswerk

kuip

slaglat

boorwerk

boorwerk vertikaal en horizontaal voor drevels

vacuumpomp

vacuumpomp

sturing morebidelli author 213

De nuttige paneeldikte bedraagt 40 mm.

Eén dag opleiding te Herk-de-Stad inbegrepen

Vraagprijs: 8.500,00 euro

Vraag meer informatie aan op: info@dvspecialmachines.be

Type Morbidelli Author 213

Bereik om te frezen: 2748*865 mm
Bereik om te boren: 2812*812 mm
Bereik met alle gereedschappen: 2670*649 mm
Paneeldikte: 55 mm
Pneumatische verticale gereedschapsverplaatsing 60 mm.
Vectoriele verplaatsingssnelheid 75 M/min transversaal.
Vermogen freesmotor 4 pk
Zaagas snelheid: 6000 tr/min

Een booreenheid met 9 onafhankelijke verticale boorkoppen afstand 32 mm, 5 boorkoppen in lijn op de as X, 6 boorkoppen in lijn op de as Y. 1 onafhankelijke dubbele kop voor horizontale boringen in de X-as. Motor booreenheid 4 pk.
Onafhankelijke pneumatische positie van alle boorkoppen - koers 60 mm;

6 dwarse tafels met 2 vacuumspanners per tafel voor de positionering van het werkstuk
Twee verwisselbare bewerkingszones.
Dubbel referentienulpunt voor bewerkingen rechts en links met 6 aanslagen achterkant en 2 laterale aanslagen;
Vacuumpomp 40 mc/h
Kogelmoer aandrijving
Stofafzuigkappen
380 V
Controle eenheid: Continue controle over 3 assenLineaire, circulaire en helicoidale interpolatie..

CE protectie

 

Morbidelli author 213 cat1morbidelli author 213 cat 2
morbidelli catalogue 3
author 213 cat
morbidelli catlaogue

MORBIDELLI AUTHOR 213
2.123.000
CNC GESTUURD BEWERKINGSCENTRUM MET BOOR- FREES- EN ZAAGGROEP
TECHNISCHE GEGEVENS
UITVOERING VOLGENS DE WETTELIJKE VIGERENDE CE VEILIGHEIDSNORMEN
PRINCIPE
WERKCENTER OP EEN V ASTE BASIS, VERPLAATSING IN DE X-RICHTING OP EEN MOBIELE WAGEN, WERKEENHEID BEVESTIGD OP DE WAG EN MET VERPLAATSINGEN IN y- & Z-RICHTING.
DRAGENDE BATI
HET IS EEN ONVERVORMBAAR PLATFORM, VERVAARDIGD UIT EEN ZEER DIK STAAL, STERK GERIBD EN BUITENGEWOON ONBUIGZAAM OM DE ST ABILITEIT EN DE PRECISIE V AN DE MACHINE TE GARANDEREN DOOR DE TIJD EN IN ALLE WERKOMSTANDIGHEDEN.
HET PLATFORM IS EEN BREED EN STEVIG STEUNSTUK V AN DE MOBIELE W AGEN EN LAA T AAN DE WERKEENHEID TOE OM STEVIG, EVENWICHTIG EN STABIEL TE ZIJN EN
OM DE ZW AARSTE WERKOMST ANDIGHEDEN GOED TE DOORST AAN.
DE KWALITEIT EN DE PRECISIE VAN ZIJN VERRICHTINGEN ZIJN EXCELLENT.
MOBIELE W AGEN
- HET GAAT OVER EEN MONOBLOK, BEVESTIGD OP HET PLATFORM EN GLIJDEND IN DE X-RICHTING OP CILINDRISCHE GELEIDINGEN.
- EEN CHASSIS GEVORMD UlT 2 BUlZEN VAN STAAL, BEVESTIGD OP DE MOBIELE WAG EN, DRAAGT DE WERKEENHEID DIE GLIJDT LANGS DE Y -AS OP CILINDRISCHE GELEIDINGEN - DE VERPLAATSINGEN IN DE X-, Y- & Z-RICHTING ZIJN ALLEN BEDIEND MET EEN GERECTIFIEERDE SCHROEFSPINDEL OP KOGELLAGERS V AN EEN ZEER HOGE PRECISIE.
- DE X-SCHROEFSPINDEL IS IN HET MIDDEN GEPLAA TST IN VERHOUDING MET DE BASIS
V AN DE MOBIELE EENHEID, W A T DE MACHINE TOELAA T OM TEN EERSTE EEN OPTIMAAL EVENWICHT TE HEBBEN ONDER DE DYNAMISCHE BELA STING EN EN TEN TWEEDE DE BELANGRIJKE VERSNELLINGEN EN VERTRAGINGEN TE VERDRAGEN. DIT KENMERK IS FUNDAMENT EEL OM DE WERKTIJDEN TE VERMINDEREN EN OM DE COMPLEXE BEWERKINGEN UlT TE VOEREN MET EEN MAXIMALE PRECISIE.
BOOREENHEID
VERVAARDIGD UlT EEN ZEER ROBUUST BLOK DIE DE SPINDELS BEVAT; DEZE GLIJDEN IN -BRONZEN CILINDERS EN ZIJN PERFECT GERECTIFIEERD.
IN ELKE CYCLUS IS ELKE BOORSPINDEL GEACTIVEERD DOOR PNEUMATISCHE CILINDERS, VOOR DE ACTIVE BOORKOERS DIE BEDIEND WORDT DOOR EEN GERECTIFIEERDE SCHROEF­SPINDEL OP KOGELLAGERS.
DE BOOREENHEID VAN DE AUTHOR 213 BEV AT:
- 1 GROEP VOOR VERTIKALE BORINGEN MET 9 ONAFHANKELIJK OPGESTELDE BOORSPIN-
DELS : 3 LANGS DE X-AS EN 3+3 LANGS DE Y-AS.
- 1 GROEP VOOR HORIZONTALE BORINGEN MET 2 BOORSPINDELS (1+1) LANS·DE X-AS.
- 1 FREES MET MOTOR 4 PK, 16000 T/MIN., OPSPANNING SNIJGEREEDSCHAPPEN MK 2.
- 1 SCHIJFFREES MET MOTOR 4 PK - 6000 T/MIN. VOOR GROEFZAAG.
- GECENTRALISEERD AFZUlGSYSTEEM.
WERKGEBIED
ONTWORPEN MET DE BEDOELING OM HEEL PRAKTISCH TE ZIJN : HET OP PUNT STELLEN GAAT VLUG EN ZIJN GEBRUlK IS MAKKELIJK EN ZEKER.
DE BASISVORM BEVAT :
- 6 WERKTAFELS (LENGTE Y=700 MM) MOBIEL IN DE X-RICHTING, MET DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN :
* GEMAKKELIJK GLIJDEND DMV 4 VOORBELASTE KOGELLAGERS (2 VOOR ELKE ZIJDE) OP 2 RONDE, GERECTIFIEERDE EN GETEMPERDE GELEIDINGEN.
* DUBBELE SUPPORTS MET RUBBER, BEST AND TEGEN KRASSEN OM EEN PRECISE STEUN EN EEN GOEDE AANZUlGING VAN DE PANELEN TE GARANDEREN. DE RUBBERS ZIJN BEVESTIGD OP SPECIALE GELEIDERS EN ZIJN GEMAKKELIJK VERVANGBAAR.
(DE AFWEZIGHEID V AN EEN SCHROEF VOOR DE BEVESTIGING V AN DE SUPPORTS EN ANDERE STUKKEN IN IJZER, ANNULEERT HET RISICO OM DE GEREEDSCHAPPEN TE BESCHADIGEN DOOR EVENTUELE SCHOKKEN OP DE WERKT AFELS)
* 2 RONDE BLOKKEERDISPOSITIEVEN D.M.V. VACUUMAANZUIGING (12 IN TOTAAL OP DE MACHINE), DIAM. 115 MM.; ELK DISPOSITIEF IS VOORZIEN VAN EEN FILTER,
EEN DETECTOR MET AUTOMA TISCHE ACTIVERING EN DESACTIVERING, EN EEN ZUIG­NAP IN RUBBER VOOR HET CONTACT MET DE PANELEN.
* 1 CILINDRISCHE EINDAANSLAG MET EEN PNEUMA TISCHE BEDIENING (6 IN TOT AAL), VOOR HET AANLEGGEN VAN DE PANELEN LANGS DE Y-AS.
_ 3 CILINDRISCHE VASTE AANSLAGEN LANGS DE Y-AS, MET PNEUMATISCHE AANDRIJ­VING, AUTOMATISCH BEDIEND VIA HET PROGRAMMA, VOOR HET RICHTEN VAN PANELEN LANGS DE X-AS.
- CENTRALE AANSLAG MET NULPOSITIE
BEDIENDINGSEENHEID
EEN NUMERIEKE KONTROLE-EENHEID MORBIDELLI-TRIA, BEHEERD DOOR EEN 32-BIT MULTIPROCESSOR; EEN SUPER INTERFACE-OPERATOR DIE DIALOGEERT IN DE TAAL VAN ·DE GEBRUIKER EN SPECIFIEK GEREALISEERD VOOR DE WERKCENTERS V AN MORBIDELLI, MAKEN HET AANLEREN EN DE PROGRAMMA TIE BUITENGEWOON GEMAKKELIJK EN VLUG, ZELFS VOOR NIET -GESPECIALISEERDE GEBRUIKERS.
HOOFDEIGENSCHAPPEN
- 10" MONOCHROMATISCHE SCHERM, VGA KAART EN HOGE GRAFISCHE RESOLUTIE
- ALFANUMERIEK KLAVIER OM DE HOOFDFUNCTIES TE BEDIENEN ZOALS : VISUALISEREN
VAN DE WAARDEN, DEFINITIE VAN DE PARAMETERS VAN DE MACHINE, LADEN VAN PROGRAMMA'S V ANUIT EEN MICRO-COMPUTER, ETC. ;
- 32-BITS MULTIPROCESSOR;
- 3" 1 /2 DISKETTES ;
- RAM-OPERATOR V AN 256 KB (OP AANVRAAG UITBREIDBAAR 1 ME); VOLDOENDE VOOR
ALLE TYPES V AN WERK ;
- PROGRAMMEERBARE ROUTINEKAART (FLC) ;
- 2 SERIELE POORTEN (EIA-RS232, EIA-RS422 EN CURRENT LOOP) ;
- LINEAIRE EN CIRCULAIRE INTERPOLATIE OP DE 3 PLANNEN, LINEAIR IN DE RUIMTE,
HELICOIDAAL IN HET GESELECTEERD PLAN;
- BEDIENINGSHANDLEIDING IN ALLE FASES VAN DE PROGRAMMATIE, GEBRUIKSVRIENDE-
LIJK, ZELFS VOOR NIET -GESPECIALISEERDE GEBRUIKERS ;
- GRAFISCHE EN SYNTAXISCHE HULPMIDDELEN VOOR DE BOOR- EN FREESOPERATIES ;
- CONFIGURATIE VAN DE OPERATORGROEP;
- COMPLETE BESCHRINING EN BEHEER V AN DE GEMONTEERDE GEREEDSCHAPPEN (EOOR-
EN FREESGROEPEN, ENZ.) OM GEMAKKELIJK HET BEST-AANGEPASTE GEREEDSCHAP TE ASSOCIEREN MET DE GEVRAAGDE BEWERKING ;
- GRAFISCHE VISUALISATIE VAN DE CONFIGURATIE VAN DE WERKEENHEID;
- GRAFISCHE VISUALISATIE VAN HET TE BEWERKEN STUK, VOOR EEN SNELLE EN DOEL-
TREFFENDE CONTROLE VAN HET RESULTAAT VAN HET PROGRAMMA;
- ZOOM-FUNCTIE, VOOR EEN NAUWKEURIGE CONTROLE V AN SPECIALE GEDEEL TES V AN DE UIT TE VOEREN OPERA TIES ;
- CONTROLE VAN HET PROFIEL IN BEWERKING OM TE CONTROLEREN DAT EEN VOLGENDE BEWERKING NIET TUSSENKOMT IN DE HUIDIGE BEWERKING UITGEVOERD DOOR HET PROGRAMMA;
- MOGELIJKHEID OM DE HERKOMST VAN HET PANEEL TE VERANDEREN, OM BORINGEN UlT TE VOEREN OP SCHUINE KANTEN OF KROMMINGEN VAN DE PANELEN;
- UlTVOERING V AN PROGRAMMALIJSTEN V ANOP HET KLA VIER VOLGENS DE GEWILDE PRODUKTIELOTEN ;
- UITVOERING VAN INDIVIDUELE PROGRAMMA'S V ANOP HET KLA VIER OF DOOR EEN SERIELE LIJN ;
- MOGELIJKHEID VOOR HET LEZEN V AN BAR-CODES;
- MOGELIJKHEID OM DE BEWERKINGSSNELHEID TE REGELEN, OM DE SNELHEID TE KIEZEN
DIE HET BEST AANGEPAST IS AAN HET GEBRUlKTE MATERIAAL EN AAN DE GEKOZEN TYPE BEWERKING ;
- AUTOMATISCHE CONTROLE VAN DE BEWERKINGSSNELHEID VOOR COMPLEXE PARKOERSEN, OM DE BEST AANGEPASTE SNELHEID TE VERZEKEREN AAN HET PARKOERS VAN HET GEREEDSCHAP ;
- "HOLD"-FUNCTIE TIJDENS HET FREZEN; LAAT TOE EEN UlTVOERING VAN EEN OPE­RAIlE TE STOPPEN ZONDER HET STUK TE BESCHADIGEN; HET PROGRAMMA HERST ART EXACT OP DE PLAATS WAAR HET WAS GESTOPT;
- SINGLE STEP VOOR DE MANUELE UlTVOERING V AN HET PROGRAMMA ST AP VOOR ST AP ;
- "MULTITASKING"-FUNCTIE OM TE KUNNEN PROGRAMMEREN OF, IN IEDER GEVAL, ALLE
FUNCTIES V AN DE NUMERIEKE BEDIENING TE GEBRUlKEN, ZELFS ALS DE MACHINE IN GEBRUlK IS OF IN NOODSTOP ;
- GESIMULEERDE UlTVOERING, VOOR HET EVENTUEEL UlTVOEREN VAN EEN ANDERE CON­TROLE V AN HET PROGRAMMA AL VORENS DE UlTVOERING V AN DE PRODUKTIE TE ST ART EN - INTERFACE-OPERATOR IN DE TAAL VAN DE GEBRUlKER.
TOEBEHOREN :
CENTRISCHE BOORSPINDEL MET RECHTSE SPANKLEM
VACUUM OPSPANELEMENT OM ROND HET WERKSTUK TE WERKEN (8 STUKS)
VACUUM OPSPANELEMENT OM WERKSTUKKEN MET KLEINE AFMETINGEN TE BEWERKEN
(8 STUKS)
EENFASIGE STABILISATOR 1 KW
CAD/CAM PROGRAMMA PROSPECT VOOR PC
DISPOSITIEF VOOR MANUELE UlTSLUlTING VAN DE LATERALE AANSLAGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

var MenuBar3 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar3", {imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"}); var MenuBar4 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar4", {imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif", imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"}); //-->